СОНЯШНИК

СОНЯШНИК

Як відомо, соняшник відноситься до вибагливих технічних культур. Наш засiб вiдповiдає високим потребам технічних культур, а його застосування має комплексний ефект. 

Продуктивнiсть соняшнику залежно вiд дослiджуваного добрива PROVEO star. 
Встановлено, що дослiджуване добриво при дворазовому внесенні сприяло пiдвищенню показникiв урожайностi до 3,10 т/га, або на 20% порiвняно з контрольним зразок 2,57 т/га. 

Таблиця застосування мiнерального добрива PROVEO star - активатора поглинання поживних речовин: 

Автор: Envivia