ПОМІДОРИ, ОГІРКИ, КАВУНИ

ПОМІДОРИ, ОГІРКИ, КАВУНИ

Фрукти та овочi являються популярною 'жею не тiльки для людей. Цiлий ряд грибкiв та бактерiй чекають вегетацiйного перiоду рослин. Шкiдникам пiдтримувати рiвень своЕ'i активностi допомагаЕ низький рiвень опiрностi росли ни. Сильна росли на з твердою поверхнею листового покриву та плоду маЕ здатнiсть боротись iз ефектом мiкотоксинiв та бактерiальних ензимiв. Спираючись виключно на застосування пестицидiв, Ви блокуЕте не тiльки шкiдникiв, але й саму рослину. Надмiрне використання фунгiцидiв та iнсектицидiв сприяють утворенню пестицидного стресу. Як наслiдок, рослина не маЕ здатностi досягнути пiку сво'iх генетичних можливостей. Якiснi параметр и, термiн зберiгання i, отже, ринкова вартiсть плодiв зменшується. 

Ми пропонуЕмо Вам перевiрений засiб для пiдвищення рiвня опiрностi Вашо' та патогенних органiзмiв. 

Тому рекомендуемо застосовувати на раннiх фазах (до повного укорiнення рослини) засiб:

а) вiд фази iнтенсивного росту до початку фази цвiтiння PR0VE0 star (0,50 л/га)
б) вiд фази цвiтiння до початку утворення плодiв PR0VE0 star (0,50 л/га) 
в) утворення плодiв PR0VE0 star (0,50 л/га) 

Хороший досвiд: застосування засобу PR0VE0 star покращуЕ зберiгання плодiв. На поверхнi плоду утворюЕться блискучий восковий шар, який перешкоджаЕ проникненню цвiлi та бактерiй до середини плоду. 
Це природне виявлення самозбереження рослини 
та 'i'i доброго стану. 

!! Рекомендацi'i: 
Засiб PR0VE0 star можна поеднувати 
iз пестицидами в одному cnpe'i. Таким чином, 
Ви пiдвищуете ефективнiсть пестицидiв та зменшуете пестицид ний стрес. 

Автор: Envivia