PROVEO STAR - рiдинне мiнеральне добриво

PROVEO STAR - рiдинне мiнеральне добриво

PROVEO STAR - рiдинне мiнеральне добриво для листового живлення рослин нового поколiння з унiкальним поєднанням кофакторiв метаболiзму рослин на основi необхiдних амiнокислот та бiополiмерiв. Стимулює процес метаболiзму фосфору та азоту рослиною i за умовах, коли процес поглинання поживних речовин та їx засвоєння є ускладненим. Засiб сприяє створенню значної рiзницi електрохiмiчних потенцiалiв в бiохiмiчно активних частинах рослин та суттєво покращує поглинання поживних речовин iз грунту. Добриво доповнюється ефективним поєднанням мiкроелементiв у виглядi хелатiв у формi ЕОТА. PROVEO staг застосовується для ycix видiв культурних рослин. Сприяє росту кореневої системи та прискорює процес метаболiзму. Ефективно попереджує виникнення хлорозу, виступає каталiзатором для отримання фосфору кореневою системою (важливо для фази кущiння), сприяє укорiненню рослини. 

Препарат також можна використати для удобрення й iнших культур, для яких необхiдний фосфор, а саме: зерновi, олiйнi, кукурудза, картопля, помiдори, огiрки, цвiтна капуста, селера, морква, петрушка, полуниця i персики. У вище перелiчених культур PROVEO star пiдвищує опiрнiсть до грибкових захворювань. Даний засiб рекомендовано застосовувати в перiод нападу грибкових захворювань та несприятливих клiматичних умов або у випадку ознак нестачi фосфору (фiолетове забарвлення листового покриву пiд час холодних погодних умов навеснi в озимих культур, та восени для кращого перезимування культур).

Приготування розчину для розпилення: 
Препарат - рiдкий концентрат для листового живлення, що застосовується в кiлькостi 0,3 - 0,5 л/га (0,1-0,33% розчин) на 150-300 лiтрiв води. 
Не перевищуйте рекомендоване дозування. 
Розпилення можна повторювати в 14-21 денних iнтервалах. 

Склад:

Тегі: PROVEO star,мінеральне добриво
Автор: Envivia